SLOUGARDZ

Gruppbild 2 1966 stående med levinitarr beskuren med text
Mycket tidig gruppbild 2 vid vassmattan
Gruppbild 1966 sittande runt soffa beskuren
Gruppbild 1966 sittande runt bord
Mycket tidig gruppbild vid vassmattan
Gruppbild 1966 sittande med levinitarr

SLOUGARDZ


bildades 1963 av fyra skolkamrater från Borensberg, och verksamheten startade i Carl-Uno Gagers källare på Sandbäcksgatan i Borensberg. Carl-Uno spelade kompgitarr, och fterhand anslöt Roland Köhl på sologitarr, Matz Brinkby på trummor och Kjell "Dure" Jonansson (numera Wärn) på elbas. Slougardz spelade i huvudsak gitarrlåtar, och var inspirerade av band som Spotnics och Shadows.


C-mic har publicerat "Slougardz Remastered 2019", och albumet består av inspelningar som tidigare inte givits ut, men som nu "remasterats" före publicering.


Albumet finnsnu på t.ex. Spotify.